Sporen gewist in 05/07

Speciale opsporingsapparatuur (2)

30/05/07

Le nouveau ordinateur est arrivé. L’Asus V1JP est une vraie beauté!

Ik ben het wel eens met de pro’s en contra’s zoals beschreven op Techreview.nl – een goeie recensiegids overigens:

  • Het scherm is helder, met een grote kijkhoek
  • Zowel het toetsenbord als het touchpad werken prettig
  • Degelijk gebouwd
  • De rechterkant wordt erg warm
  • De ventilator is zo geplaatst dat het de muishand verhit
  • De speakers hebben een laag volume en weinig geluidsopties

Een verhitte muishand, zolang ik de webcam maar bedienen kan:

Commissaresse voor webcam

Libido of libidos?

27/05/07

Op het einde van de lessenreeks Indextalen 2 heb ik gevraagd of de cursisten in hun (stage)bibliotheek een folksonomy zouden toepassen.

Ja, zei iemand, op voorwaarde dat er bibliotheekpersoneel is die het systeem geregeld controleert en opkuist.

Ja, zei nog iemand, op voorwaarde dat het systeem enkel draait binnen het intranet van de bib.

Ik heb er natuurlijk om gevraagd. Eerst zeven lessen besteden aan de regelgeving van gecontroleerde woordsystemen om dan in de laatste twee plots de anarchistische toer op te gaan.
Bovendien, ik moet toegeven, ook ik heb moeite om me zomaar aan chaos en wanorde over te geven.

Toen ik hier twee dagen geleden naar mijn del.icio.us linkte, bedacht ik dat het eerst toch wat ‘opgeschoond’ zou mogen zijn:
met bundles en consequente tags, niet zo Engels en Nederlands door elkaar, geen enkelvouden en meervouden naast elkaar, underscores en koppeltekens logisch gebruikt, overál hoofdletters of nergens.

Hoe lang ik al niet nagedacht heb over de keuze tussen folksonomy en folksonomies. Zelfs bij Google gekeken welke term meest voorkomt, om dan toch te gaan voor folksonomies. Altijd maar dat willen kiezen.

Folksonomy of folksonomies, het doet me denken aan Temptation Island’s loverboy Frederik, die alsmaar sprak over zijn libidos ipv libido.

Had ook hij te lang in de les inhoudelijke ontsluiting gezeten?

Gezocht: examen folksonomy

25/05/07

Ik heb me voorgenomen enkele cursussen te updaten vóór de zomervakantie zodat ik dan mijn Asus niet onder de palmboom hoef mee te nemen.
Eén tekst is alvast in orde, die van de module Inhoudelijke documentbeschrijving: indextalen 2.
Waar we het in Indextalen 1 over classificaties hebben, dient het in deel 2 te gaan over woordsystemen: trefwoordenlijsten en thesauri.
Van folksonomies is in het leerplan geen sprake, maar die zijn ondertussen zo belangrijk dat ze uiteraard niet onvermeld blijven.

We lezen een aantal artikels:

Folksonomy / Poortman, S. & Bierens, G. – in het Nederlands!
Metacrap: Putting the torch to seven straw-men of the meta-utopia / Doctorow, C. – lachen!
Ontology is Overrated: Categories, Links, and Tags / Shirky, C. –
een klassieker!
The Hive Mind: Folksonomies and User-Based Tagging / Kroski, E. – voor- en nadelen netjes opgesomd!
28% of Online Americans Have Used the Internet to Tag Content / Rainie, L. – harde cijfers!

Er zit wel nog wat meer in mijn folksonomies del.icio.us en nog veel en veel meer in de vele del.icio.ussen van vele anderen, maar vijf artikels is wel genoeg, want ik voorzie ook nog twee bladzijden oefeningen.
Wie wil kan het hele html bestand downloaden.

Oefeningen folksonomies

Ik heb mijn huidige cursisten beloofd op het examen zeker géén vragen over folksonomies te stellen, maar volgend semester zal ik ze voor minstens 10 van de 40 punten laten meetellen.
Ere wie ere toekomt.

Iemand suggesties voor goeie examenvragen?

Speciale opsporingsapparatuur

20/05/07

Het is zover. Binnenkort komt een mobiel opspoorapparaat ter mijner beschikking. Een Asus V1JP is onderweg.

Het heeft lang geduurd voor de kogel door de kerk ging.
Op een avond, toen ik in de les Photoshop nog eens aan het verzuchten was hoezeer ik een nieuwe computer nodig had, repliceerde een cursist: “Die aankoop lijkt wel een Marshall plan.” Gelijk had hij.

Mijn huidige pc is bijna zes jaar oud, stamt nog uit de tijd der Belgische franken, getuige dit document van 2 september van het jaar 2001:

Oude computer

Ten opzichte van mijn auto (meer dan 10 jaar) en tv (meer dan 20) is het een jong ding.

Ik heb toen trouwens een ander TFT scherm gekocht, een Philips van 36000 BEF!

Nooit heeft die pc of dat scherm me teleurgesteld, daarom zal ik ze houden, maar een recente configuratie in notebookvorm drong zich op:

  • volgend schooljaar geef ik videobewerking (Premiere)
  • harde schijf defragmenteert niet meer (70% fragmentatie!)
  • ik wil een detectivekantoor starten in Second Life
  • er blijkt ook leven buiten de vier muren van mijn bureau

Daarmee was nog lang niet beslist wélke notebook.

Je stelt een eisenpakket samen (minimum 2 GHz processor, liefst 2 GB RAM, minimum 256 MB videogeheugen, liefst 15.4 inch scherm, minimum 120 GB harde schijf, wel 5400 rpm, double layer dvd writer), je leest vergelijkende tests en je legt links en rechts je oor te luister.

Op een dag sta je dan in de winkel naar jezelf te kijken via de webcam van een MacBook Pro en denk je “waw wat knap” – waarschijnlijk een misleidend filtereffect -, je plant alvast Boot Camp te downloaden, maar dan is er toch een en ander dat je van die Mac weerhoudt (slechts twee USB poorten, lagere resolutie, prijskaartje).
Ook de MSI M677 heb ik even overwogen, in pianolak en voorzien van 120 kristallen, doch door het uiterlijk moet je heen kunnen kijken.

Dus wordt het de Asus, met Vista Business, knoei proof toetsenbord, Kensington slot en vingerafdruklezer.
Hoe zou een Commissaresse zonder kunnen?

Tweepuntnullers in de bibschoolklas

15/05/07

Drie cursisten van me polsten in een enquête met als titel De BDI-student: de toekomst van de openbare bibliotheek bij de volledige cursistenpopulatie van Bibliotheekschool Gent onder andere naar de vertrouwdheid met Web 2.0 toepassingen.
Net geen 50% van hen heeft de vragenlijst beantwoord (96 cursisten) en dit is wat de enquêteurs konden vaststellen:

91/96 hebben beroepsmatig niets met weblogs, wiki´s, social bookmarking of foto/videosites te maken.
Van de 5 die het Web 2.0 licht wel gezien hebben, werken er 3 met een blog, 2 met een wiki, 1 met social bookmarking en 1 met een foto/videosite.

66/96 zijn ook hobbymatig niet met Web 2.0 bezig.
Dus zijn er 30 die het wel doen.
Populairst zijn foto/videosites (17 adepten), vervolgens weblogs (15 aanhangers), dan – verrassend! – wiki´s (9 volgelingen) en tot slot social bookmarking (5 bekeerlingen).

De Commissaresse dankt de drie Watsons hartelijk voor het vrijgeven van dit boeiende onderzoek.

Wij zullen boetes geven

14/05/07

Binnen de Initiatie Bibliotheekkunde geef ik enkele lessen over bibliotheekautomatisering en bijhorende softwarepakketten.

In het eerste uur stel ik de cursisten altijd de vraag welke functionaliteit een ‘goed’ bibliotheekautomatiseringssysteem volgens hen zou moeten bieden.

Een van dé antwoorden is dan steevast: “Boetes innen!”

Voilà, aldus spreekt het bibliotheekpersoneel van de toekomst.
U bent gewaarschuwd.

Als die fixatie op beboeten maar niet tot boeten leidt.
De Commissaresse zou naast klassiekers als opac, catalografie, leen, besteladministratie immers veel liever de volgende antwoorden horen: gepersonaliseerde diensten zoals attenderingsservices (+ rss), catalogusverrijking door lezerscommentaren en -quoteringen, creatie van online leesgemeenschappen (netwerken van lezers, wie x leest, leest ook y en z), …

Misschien kunnen we die functionaliteit aanbieden met het geld dat we via de boetes binnenhalen?

E-cultuur = toegang tot de collecties innoveren

11/05/07

Nog één keer over de bibliotheek als gatekeeper.

Als paaslectuur had ik me uit onze schoolbibliotheek E-cultuur: bouwstenen voor praktijk en beleid meegenomen, een boek onder redactie van Dirk De Wit en Debbie Esmans, uitgegeven in samenwerking met het Vlaams Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Het boek is tevens online te raadplegen onder een CCL, maar gedrukt, dat leest toch makkelijker, vooral tijdens een zonnige paasvakantie. (doet denken aan discussie over elektronisch ontlenen op edublogs.be)

E-cultuur, front cover

De voor mij meest interessante hoofdstukken uit het boek waren Hoofdstuk 4: E-cultuur en cultureel erfgoed en Hoofdstuk 6: E-cultuur en openbare bibliotheken.

Wat zegt men daar over de bibliotheek als gatekeeper?
Toch wel ‘t een en ‘t ander.

Men duwt haar duidelijk in de rol van gateopener:

Tal van instellingen en organisaties ontwikkelen vandaag de dag hun eigen digitaal aanbod. De bibliotheek kan voor haar gebruikers een betrouwbare en heldere toegang realiseren.

Maar wat me plezier doet, is dat men die rol even goed relativeert:

Voor de gebruiker is de bibliotheek een van de vele informatiebronnen op het web.

Is dat men ook denkt aan de draadloze wereld:

Bibliotheken kunnen hierop inspelen door interfaces aan te bieden naar verschillende toestellen (gsm, pda, pc).

Maar in de veelbelovende paragraaf Rolverandering gaat men volgens mij net NIET de kant van verandering op:

Bibliotheken zullen nieuwe diensten ontwikkelen, zoals:
– aanbieden van een zoekomgeving die exploratie mogelijk maakt van een rijk media-aanbod, onafhankelijk van de drager van het medium;
– ontwikkeling van eigen technologie en infrastructuur, rekening houdend met de variatie in het gedrag en de noden van de gebruikers;
– aanbieden van informatie en diensten via elektronische weg;
– ontwikkeling van competenties van gebruikers op het gebied van cultuur en informatie in een digitale omgeving;
– ontwikkeling van competenties van het eigen personeel en het adviseren van beleidsvoerders;
– opbouw van een digitaal publiek domein waar producenten en gebruikers elkaar op diverse wijzen kunnen ontmoeten en nieuwe relaties aangaan: opslaan van inhoud, rechten regelen, toegankelijkheid verzekeren, selecties maken.

Zijn dit geen diensten die al ontwikkeld hadden kunnen zijn?
Die ondertussen ontwikkeld zijn, door anderen, door de Googles en Amazons van de wereld?

In de paragraaf Anders ontsluiten lijkt men wel te erkennen dat die anderen bestaan en dat we ervoor moeten zorgen dat zij ook ons bestaan erkennen:

Bibliotheken moeten niet enkel de eigen catalogus aanbieden, maar door het standaardiseren en organiseren van indexen (metadata) een betrouwbare zoekomgeving opbouwen die, in samenwerking met anderen, toegankelijk is vanuit diverse systemen en op diverse wijzen.

Althans, ik hóóp dat men hiermee bedoelt dat we beter energie kunnen stoppen in het efficiënt aanbieden van wat wij hebben, dan in het willen toegang bieden tot wat anderen allemaal hebben.

Ik denk van wel, hoewel, het discours gaat toch ook weer even de andere richting uit, die van de bib als informatie- en mediacoach:

Bibliotheken moeten verkennen in welke mate zij een regiefunctie kunnen opnemen bij de ontsluiting van informatie voor het ruime publiek aan de hand van metadatabeheer.

Maar dan zijn we vertrokken voor een reeks interessante bedenkingen en standpunten:

Standaardisering en creatie van referentie-indexen in het centrale achtergrondbestand zullen geïntegreerd zoeken in verschillende databanken mogelijk maken. Nu al worden diverse indexen uit de Vlacc doorgegeven aan andere sectoren, zoals de archieven en de amateurkunsten.

Vlacc is de vroegere benaming van Zoeken.Bibliotheek.be, de catalogus van de zes grootste bibliotheken: Brugge, Gent, Antwerpen, Leuven, Hasselt en Brussel

De verdere ontwikkeling van de sector zal niet langer alleen een zaak zijn van investeringen in voorzieningen en interne processen. Het zal zaak zijn samen te werken met het onderwijs, de producenten van boeken en muziek, en andere culturele instellingen, zoals musea en archieven.

Men heeft dus oog voor het realiseren van een integraal beleid.

De bibliotheken kunnen de nieuwe uitdagingen nooit alleen aan. E-cultuur vraagt om een geïntegreerde elektronische omgeving waarin men cultureel actief is. (…)
Er is nood aan bredere verbanden met cultuurinstellingen, erfgoedinstellingen, de media en het onderwijs. Dit kan maar door de sector op te nemen in en te betrekken bij overlegplatformen en kenniscentra die de opdracht krijgen om deze brede en integrale benadering op het terrein aan te sturen en de implementatie ervan te bewaken.

Als uitsmijter, in de paragraaf Campagnes en marketing, ik ben zo blij dat men het zegt:

Naarmate de bibliotheken nieuwe taken opnemen en hun collecties en diensten vernieuwen, moet dit ruim en doeltreffend kenbaar gemaakt worden aan het publiek. Naarmate het vrijetijdsaanbod stijgt en informatie aan belang wint, zullen ook bibliotheken zich assertiever op deze markt moeten positioneren.

Het was plezierige paaslectuur, dit boek.
Het bereikt dan ook zijn doelstelling: “materiaal aanreiken om debat te voeren”.
Verder ambieert het om “het Vlaamse e-cultuurbeleid mee vorm en inhoud te geven”.
Door de vlotte leesbaarheid en vele praktijkvoorbeelden een geslaagde opzet!

Als verdachten spreken

4/05/07

Soms heeft een Commissaresse het makkelijk.
Dan geven ‘verdachten’ zichzelf aan.

Zo kreeg ik een mailtje van een bibliothecaresse Architectuur en Stedenbouw die graag ook voor de bbwards genomineerd zou worden met haar del.icio.us pagina, naar eigen zeggen in ‘Otletiaanse traditie’.
No prob. Naast de Flickr van bibliotheek Lommel en de YouTube van bibliotheek Malle zal ze meedingen naar de prijs voor inventiefste social software toepassing.

Verder diende zich nog iemand aan in de RSS categorie.
Hij wees me op twee interessante toepassingen.

De eerste is die in de gezamenlijke ISIS catalogus van een aantal openbare bibliotheken uit de provincie Antwerpen.
Er zijn twee RSS feeds beschikbaar, een op alle nieuwe aanwinsten (dagelijkse update) en een op de nieuwe items voor een specifieke (door de gebruiker op te geven) zoekvraag (ook dagelijkse update).

De tweede is die van bibliotheek Boutersem. Daar vind je allerlei feeds voor de laatste aanwinsten (alles, romans, non-fictie, fictie jeugd, non-fictie jeugd, strips volwassenen, strips jeugd, fictie 14 tot 18 jarigen, pop, klassiek, filmmuziek, wereldmuziek, hedendaags, jazz, dvd).

RSS feeds Boutersem

Mijn tipgever zei: “Wie de openingspagina van deze bib even nader bestudeert, zal merken dat hier een gedreven Web 2.0 – fanaat aan het werk geslagen is…”

Inderdaad, ik vind woordenwolken en een del.icio.us pagina (concurrentie voor bovenvermelde!), maar wat vooral opvalt, is de mogelijkheid om via een formulier commentaar en/of quotering bij een catalogusitem te plaatsen. Think we’ve got a winner…