Sporen gewist in 06/08

Medical Librarian 2.0

27/06/08

Medical Librarian 2.0

Er zijn de afgelopen jaren een aantal boeken over bibliotheek 2.0 verschenen, maar wat opvalt, is dat die literatuur zich nu meer en meer specialiseert, ofwel is er een uitdieping naar deelaspect toe (bv. bloggen voor bibliotheken), ofwel is er een specialisering naar bibliotheektype (bv. bedrijfsbibliotheek 2.0).

Zoals de titel laat vermoeden, richt Medical Librarian 2.0, onder redactie van M. Sandra Wood (Pennsylvania State University), zich vooral op medische bibliotheken, maar ondanks die focus zijn de hoofdstukken evengoed leesbaar voor elke bibliothecaris, en zijn de aangereikte ideeën toepasbaar op verschillende soorten bibliotheken. Alle artikels zijn geschreven vanuit een Amerikaanse invalshoek, maar ook dat stoort niet.

Wat deze verzameling papers vooral interessant maakt, is de opzet ervan. Je krijgt telkens duidelijk afgebakende paragrafen als definitions, discussion, suggestions, call to action, dit alles menigmaal geïllustreerd met overzichtelijke tabellen. Bovendien zijn de literatuurlijsten zeer lang en voorzien sommige auteurs een literature review, wat het boek meteen ook geschikt maakt als naslagwerk.

Inhoudelijk valt vooral de diepgang van de artikels op. Enkele voorbeelden:

In het hoofdstuk over virtual reference services krijg je niet alleen een idee van wat instant messaging voor een bibliotheek kan betekenen, maar wordt ook gedetailleerd ingegaan op privacy policies.

De paper over RSS behandelt niet alleen het nut van RSS in het kader van current awareness en SDI, maar bespreekt ook alle mogelijke techniques & tools die bij RSS feeds komen kijken.

Het artikel over podcasting vertelt niet alleen wat het is, maar geeft ook uitleg over bestandsformaten, compressie, soft- en hardware, alsook over het catalogiseren en archiveren van podcasts.

Ook in het hoofdstuk over streaming video komen productie, catalografie en distributie uitgebreid aan bod.

Dezelfde uitdieping vind je in de paper over het content management system Drupal. Je krijgt daar informatie over de concrete implementatie en configuratie van het CMS programma.

Die specialisatie zit tot slot ook in het artikel over mashups, dat naast een toelichting bij het begrip, voorziet in enkele paragrafen over de creatie ervan.

Vanwege de alomtegenwoordige diepgang zou ik dit boek dan ook niet aanraden aan wie op zoek is naar een eerste kennismaking met bibliotheek 2.0, maar voor wie zich in de materie verder wil verdiepen, is het een absolute aanrader.

Brian Eno achterna

21/06/08

Als er nog een tv-programma als Bart Peeters’ Droomfabriek zou bestaan, ik zou me inschrijven om elektronische muziek te leren maken. Ik heb altijd al een beetje een Regi of Tiësto willen zijn.

Volgende week gaat die droom alvast voor een stukje in vervulling. Dan is er in de muziekacademie van Deinze een workshop waar we aan de slag zullen gaan met samplers, synthesizers, drumstations en effecten, dit met het open source programma Pure Data als uitgangspunt, en veeleer met Brian Eno dan met Regi in gedachten.

Eno en Regi

foto Eno: Wikimedia Commons (GFDL)
foto Regi: Flickr (Creative Commons)

Ik hoop me nadien te kunnen inschrijven voor de volledige cursus, maar er zijn wachtenden voor me.
Voor de workshop, donderdag 26/06 van 16u00-18u00 in Deinze, zijn er wel nog plaatsen vrij.

Boing boom tschak!

Flur & Flirck

19/06/08

Flur & Flirck, het lijkt een duo à la Dempsey & Makepeace, maar het zijn, zo vertellen mij de antwoorden op een examenvraag, websites waarop door middel van tagging aan inhoudelijke ontsluiting wordt gedaan.
Flurl blijkt een video search engine, maar bedoeld wordt waarschijnlijk Furl.
En Flirck, is dat niet iets als Spymace maar dan alleen voor foto’s?

23 bewegingen

10/06/08

Tomas Rokicki, een Amerikaanse wiskundige, heeft aangetoond dat maximaal 23 bewegingen moeten volstaan om elke Rubik-kubus op te lossen.
Laat 23 nu ook het aantal bewegingen zijn om een tweepuntnuller te worden. Zit er iets achter die 23?
Helene Blowers van 23 Things heeft het ontleend aan 43 Things, een website waar je een to-do-lijstje kan bijhouden, en de 43 Dingen van Stephen Abram. Zit er iets achter die 43?
De uitleg is mager:

Why is it called 43 Things?
Everything needs a name. We think 43 is the right number of things for a busy person to try to do. Why not more? It’s too much. Why not less? You can do less, but it is still called 43 Things.

Wel blijkt dat 43 een ongelukkig getal is, terwijl 23 gelukkig is.
Wie kent 23 Dingen en wie is gelukkig met de 23 stappen? Zijn het voldoende bewegingen om een 2.0-kubus mee op te lossen of zouden het er meer/minder mogen zijn?

Baby’s uit de lange staart

4/06/08

Een blog die ik met plezier volg, is David Weinbergers Everything is miscellaneous. Omdat hij leuk denkt. Zo linkte hij onlangs de huidige diversiteit aan voornamen aan de alomtegenwoordige lange staarten.

Inderdaad, waar ik onder mijn kennissen drie Jokes, vijf Carinen en tien Sofies tel, heten hun kinderen Pita, Iege en Piffin.

Op de website van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van onze federale overheid verscheen eind 2002 (aan de vooravond van de 2de dot-com bubble) een nieuwsflits met de titel Steeds meer verschillende voornamen.

De redenen voor deze toenemende diversiteit zijn vermoedelijk van velerlei aard: de in toenemende mate multi-etnische samenstelling van de bevolking, toenemende contacten met het buitenland, individualisering, emancipatie, detraditionalisering, een grotere soepelheid bij de bevolkingsdiensten en het bestaan van nieuwe manieren om het voornamenbestand te raadplegen.

Een unieke naam is alvast handig als je in deze tijden nog een herkenbaar Hotmail of Google adres wil bemachtigen.
Misschien is er wel een verband tussen de namen die we aan onze kinderen geven en de grote variatie aan virtuele namen waarmee we tegenwoordig geconfronteerd worden? Zijn we zo gewoon aan de bonte verscheidenheid van nicknames dat we het op onze nakomelingen projecteren?

In het artikel is er verder sprake van de Mandelbrotverzameling en de wet van Zipf: de frequentie van voorkomen van een naam is omgekeerd evenredig met de rang van de naam in de frequentietabel. Het gaat hier om statistische distributies waarbij de lange staart een bekend gegeven is. Dat heeft Weinberger dus goed gezien.

Zipf curve

Ook vermeldenswaard in dezen is de website van Kind en Gezin. Je kan er voornamen zoeken volgens populariteit óf volgens originaliteit.
Blijkt dat er tussen 1996 en 2008 geen Commissaresse geboren is.