Sporen gewist in 03/09

Vissen en katten

4/03/09

Een attente cursist bezorgde me een afdruk van een post over Obama’s classificatietheorie, geschreven in volle verkiezingsstrijd. Bij Obama’s indeling van People merkt Martijn van Beek een veelheid aan invalshoeken op: geloof (People of Faith), afkomst (African Americans, Latinos), sekse (Women), leeftijd (Kids, Generation Obama), …
Niet correct volgens de regels van de klassieke classificatietheorie, die een eenheid van verdelingskarakteristiek vereist, maar wel afgestemd op Obama’s campagne: zoveel mogelijk doelgroepen aanspreken.
De auteur had een tip voor toenmalig senator Obama: “Hou het lekker simpel en deel de groep People in volgens de classificatietheorie van Bush: you’re either with us, or against us.”

Wel, er staan ons hier in Vlaanderen ook verkiezingstijden te wachten, en in de aanloop daarvan las ik onlangs in Knack een interview met een bekend politicus. Hij houdt er net als Bush een heel eenvoudige classificatie op na: er zijn Vlamingen en er zijn vreemdelingen.

Of je zou even goed van vissen en katten kunnen spreken. Op de vraag hoe het dan zit met ‘vreemdelingen’ die in Vlaanderen geboren zijn, antwoordde de politicus immers: “Het is niet omdat een kat in een viswinkel geboren wordt, dat zij een vis is.”