Sporen gewist in 05/09

Data salons

22/05/09

Op 26 maart vond in de Grote Kamer van Vooruit Gent datasalon1 plaats. Ik moest de zaal vroegtijdig verlaten, maar niet zonder van Rosemie Callewaert een klare kijk op Faceted Search te hebben gekregen en niet zonder een aantal zinvolle suggesties wat betreft het curriculum van onze Bibliotheekschool.
Ik had het gezelschap immers gevraagd wat er op het gebied van ontsluiting van kennis en informatie thuishoort in een langlopende bibliotheekopleiding zoals het graduaat BDI.

Enkele genoteerde bedenkingen:

– RDA is interessanter dan ISBD want in RDA zit ook het inhoudelijke, alsook een koppeling met FRBR

– vooral het belang van metadata dient onderstreept, cursisten moeten niet te veel met standaarden om de oren worden geslagen, maar vanuit publiekstoepassingen leren beredeneren hoe metadata best kunnen worden ingezet

– je lessen vullen met SISO en ZIZO geeft een verkeerd signaal en een vertekend beeld aan de cursisten: “SISO en ZIZO zijn belangrijk, de rest niet”, je zou SISO en ZIZO ook helemaal los kunnen laten en cursisten voor eventuele scholing naar de werkvloer verwijzen

Op vrijdag 5 juni kan ik niet bij datasalon2 zijn, maar voor wie ge├»nteresseerd is in Open Collections – het thema van die avond – of in een gezellig gesprek met een aantal gelijkgezinden, is dit tweede data salon ten zeerste aanbevolen.