Sporen gewist in 08/10

Search User Interfaces

18/08/10

Search User InterfacesMet Search User Interfaces ambieert Marti Hearst, professor aan de University of California (Berkeley), een alomvattend overzicht van de belangrijkste bevindingen op het gebied van user interface design. Tot haar doelpubliek behoren zowel designers, studenten, docenten als onderzoekers die zich verdiepen in zoekmachines voor het web.

De auteur slaagt glansrijk in haar opzet. Van meer dan 600 referenties weet ze in helder Engels de kerngedachte te vatten. Dit werk klap je dan ook toe met het tevreden gevoel van weer met de zaken mee te zijn.

In een eerste hoofdstuk geeft Marti Hearst de lezer alvast een lijst mee van best practices en te vermijden valkuilen. Nadat ze vervolgens de theoretische modellen schetst over hoe mensen informatie zoeken, volgen er drie hoofdstukken die elk apart een fase in het zoekproces nader belichten: het initiële specificeren van de zoekvraag, het bekijken van de zoekresultaten en het eventuele herformuleren van de oorspronkelijke zoekvraag. Daarbij licht ze verscheidene technieken toe zoals spellingscorrectie, suggesties ter verbreding of verfijning van de zoekvraag en feedback mechanismes.

Ietwat ten onrechte geeft de auteur aan dat de laatste hoofdstukken van het boek bestemd zijn voor de lezer met een meer gespecialiseerde interesse, want het zijn net onderwerpen als mobiel zoeken, zoeken naar multimedia, social search en zoeken in natuurlijke taal, die vandaag belangrijke aandachtspunten vormen.

Bijzonder interessant zijn de talloze gebruikersonderzoeken die Marti Hearst aanhaalt. Aan de hand daarvan slaagt ze erin een aantal ontwikkelingen op overtuigende wijze te relativeren. Zo blijken de meeste pogingen om de ordening van zoekresultaten te personaliseren – door expliciet aangegeven gebruikersvoorkeuren of door het impliciet loggen en monitoren van zoekactiviteiten – weinig zoden aan de dijk te brengen. Hetzelfde kan gezegd over het inzetten van visualisaties – bijvoorbeeld woordenwolken – bij het zoekproces. Die bieden doorgaans weinig hulp, als ze het zoeken al niet vertragen of negatief beïnvloeden.

Het dient vermeld dat dit boek ook voor het bibliotheekwezen een grote waarde heeft. De auteur legt de klemtoon dan wel op zoekmachines voor het web, ook het zoeken in andere informatiecollecties – waaronder bibliografische – komt geregeld aan bod. Bovendien is er in de bibliotheekwereld meer dan ooit aandacht voor full-text zoeken en het gebruiksvriendelijk presenteren van zoekresultaten. Daarnaast is een volledig hoofdstuk gewijd aan de klassieke oppositie direct search versus browse, waarbij uitgebreid wordt ingegaan op het gebruik van facetten, clusters en/of categorieën bij de organisatie van het zoekproces.

Wie dat wil, kan via de website http://searchuserinterfaces.com het boek volledig online lezen.