Sporen door 'onbekend' ontdekt

Une Bouillathèque à Marseille

29/01/13

Blason Marseille In 2013 ruil ik ‘CVO VSPW de Gand’ in voor ‘Bibliothèque de Marseille’, waar ik een half jaar zal assisteren als educatief medewerker.

Gedurende die periode kan je van de Bouillathèque proeven op http://commissaresse.tumblr.com/.

Hacked by White HAt Hacker

10/11/12

Hacked By Not Matter who am i

i am white Hat Hacker please update your wordpress

23 Dingen als e-leerprogramma: Analyse

21/11/08

In het 23 Dingen programma ontdekken bibliotheekmedewerkers – grotendeels via afstandsleren – 23 dingen over web 2.0.

Sinds begin oktober volg ik de Toll-cursus van diva vzw, “een cursus over didactische aspecten van e-leerprocessen en -applicaties”.
Als eerste opdracht moesten we een analyse maken van een (hoofdstuk uit een) cursus: doel, doelgroep, inhoud, omgeving, middelen (= de A van ADDIE).

Omdat het coachen van mijn eerste 23 Dingen bijscholing exact met de Toll-cursus samenvalt, lag het voor de hand om het 23 Dingen programma aan een aantal didactische uitgangspunten te toetsen.

Ik ben benieuwd naar de slotevaluatie van de deelnemers op 11 december: ligt de studiebelasting niet te hoog, voelen ze zich gemotiveerd, beantwoordt de aangeboden inhoud aan de verwachtingen, is er voldoende ondersteuning, wordt er niet te veel voorkennis verondersteld, …

Voor de eerste opdracht van de Toll-cursus (de Analyse) formuleerde ik volgende didactische doelstellingen:

kennis

  • de cursisten kennen en begrijpen de verschillende manieren waarop een bibliotheek met behulp van de huidige (web 2.0) technologie van 1.0 naar 2.0 kan gaan
  • de cursisten weten waar bibliotheek 2.0 voor staat

vaardigheden

  • de cursisten kunnen web 2.0 toepassen in een bibliotheekomgeving

attitudes

  • de cursisten erkennen het belang van web 2.0 voor het bibliotheekwezen
  • de cursisten nuanceren het eventuele voorbehoud dat ze (nog) hebben ten opzichte van de nieuwe ontwikkelingen op het internet, ze zetten hun vooroordelen aan de kant en overwinnen hun drempelvrees
  • de cursisten laten zich moedwillig onderdompelen in allerlei web 2.0 toepassingen, zodat ze zich op het einde van het traject echte bibliotheekmedewerkers 2.0 kunnen noemen

Aan alle 23 Dingen coaches, delen jullie dezelfde doelen, of zouden we bijvoorbeeld beter het voorbehoud stimuleren in plaats van het te nuanceren?