The Accidental Taxonomist

9/08/11

The Accidental Taxonomist Uitgever Information Today, Inc. (ITI) blijft me verbazen. ITI beperkt zich van oudsher tot publicaties over de bibliotheek-, documentatie- en informatiesector. Deze keer wordt met The Accidental Taxonomist wel een heel beperkt segment aangesproken: de beroepsgroep van de ‘taxonomisten’. Heel wat professionals raken bij toeval verzeild in de wereld der taxonomieën, zo stelt auteur Heather Hedden. Voor hen diende dit boek geschreven en is de titel gekozen. Heather Hedden is zelf het prototype van een selfmade taxonomist. Ze runt haar eigen bedrijfje Hedden Information Management, is freelance indexeerder en werkte onder contract bij diverse informatieleveranciers en uitgevers. Daarnaast is ze door haar activiteiten binnen internationale organisaties (American Society for Indexing (ASI), Indexing Society of Canada, Society of Indexers UK & Nederland) bijzonder goed geplaatst om rond dit onderwerp te schrijven. Dat merk je als lezer meteen.

The Accidental Taxonomist is een droog boek. Filosofische beschouwingen over de impact van ordeningen zul je er bijvoorbeeld niet in vinden. Ondanks het feit dat er tussen de regels weinig geestigheden te bespeuren vallen, heb ik dit boek met plezier gelezen. Niet omdat het me veel heeft bijgeleerd over termen, relaties, pre- en postcoördinatie, software, interoperabiliteit, interface design, XML-gebaseerde formaten, … Die onderwerpen komen al uitgebreid aan bod in andere publicaties zoals het in 2010 bij NBD|Biblion verschenen Organiseer je informatie en in internationale regelwerken (ISO, ANSI/NISO). Het dient vermeld dat de theorievorming rond taxonomieën uitgebreid aan bod komt. Alleen staat het allemaal nogal kriskras door elkaar, niet in het minst omdat Heather Hedden ambieert om in haar boek alle soorten taxonomieën te bespreken: hiërarchische classificaties, synoniemenringen, authority bestanden, thesauri, meertalige taxonomieën, navigatiestructuren, facetsystemen, folksonomies, automatische indexsystemen, ontologieën, enz. Deze opeenstapeling van verschillende methoden om informatie toegankelijk te maken, maakt de tekst bij tijden vrij moeilijk om volgen. Een Taxonomies for dummies kun je dit boek dan ook bezwaarlijk noemen. Daarvoor mist het hier en daar structuur en een stap-voor-stap opbouw. Wie dit boek van voren naar achteren wil lezen, zal er een hele kluif aan hebben. Al moet gezegd dat Heather Hedden nooit te technisch wordt en er altijd in slaagt de materie eenvoudig en precies uit te leggen. Haar achtergrond als offline en online lesgever is daarbij duidelijk voelbaar. Bovendien heeft Heather Hedden zich geen enkele moeite bespaard om haar bevindingen te staven. Behalve op een uitgebreide literatuurstudie, baseert ze haar beweringen op enquêtes onder taxonomisten, e-mailconversaties met mensen uit het vak, en deelname aan discussiegroepen.

Bijzonder interessant zijn de hoofdstukken rond projectmanagement en het beroep an sich.
Het laat je het beroep van alle kanten bekijken. Hoe je met taxonomieën je brood kan verdienen. Hoe je jezelf als taxonomist verder kan professionaliseren. Waar je kunt netwerken. Wel dient hierbij opgemerkt dat Heather Hedden schrijft vanuit de situatie in de Verenigde Staten, met zijn bloeiende cultuur van consultants en freelancers.

De grootste verdienste van het boek is dat het doet nadenken over het vak. Het laat je dromen over hoe een job als taxonomist er uit kan zien. “The fact of the matter is that taxonomists often move around from one industry to another, between products and services, between profit-making and nonprofit enterprises, which certainly contributes to interesting careers.” Clichés worden daarbij zorgvuldig uit de weg geruimd. Zo hoeft volgens Heather Hedden een taxonomist niet per se kennis te hebben van het domein waarin hij werkt: “Only some fields, such as medical, pharmaceutical, and scientific/technical publishers, require subject matter expertise.” Ze schetst alleszins een boeiend beeld van het beroep. “Taxonomists enjoy their work for two main reasons: They get to organize, and they get to learn.” Langs de andere kant zwijgt ze niet over de mogelijke frustraties van de job: “lack of understanding”. Leuke quotes aan het begin van elk hoofdstuk dragen bij tot haar immer enthousiaste toon: “Taxonomists: Classy people”.
The Accidental Taxonomist: Classy book! Niet voor de absolute beginner. Wel voor wie de ambitie koestert om als een beter geïnformeerde taxonomist aan de slag te gaan.

Bookmark and Share

VVBAD: app voor Informatie aan Zee

8/07/11

Nog eentje in de categorie ‘Mobiel internet’. VVBAD introduceert voor Informatie aan Zee 2011 een interactieve mobiele Twoppy site / app: http://m.twoppy.com/IaZ (met dank aan Swets en PIMC). Via smartphone of tablet kun je het volledige programma en de sprekers bekijken, je favorieten aanduiden en je eigen programma samenstellen. Ook door de QR-code te fotograferen kom je meteen op de juiste pagina. Inloggen kan via een Twitter-, Facebook- of LinkedIn-account.

Bookmark and Share

Bibnet Fundels app

4/07/11

Een tweede vermelding in de nieuwe categorie Mobiel internet is voor projectorganisatie Bibnet die in samenwerking met Playlane een mobiel uitleenmodel voor Fundels op poten zette.

Anderhalf jaar geleden lanceerde Playlane Fundels voor pc. Door een overeenkomst met Bibnet konden ook Vlaamse openbare bibliotheken de digitale prentenboeken aanbieden. Nu de Fundels hun intrede doen op mobiele platformen zoals de iPhone, iPad en iPod Touch, kunnen leden van een openbare bibliotheek met Fundelsaanbod via een Fundels applicatie bepaalde titels gratis digitaal ontlenen voor veertien dagen.

Een ingebouwde leenoptie bestond tot dusver niet in een mobiele applicatie. Dit unieke uitleenmodel is dus een wereldprimeur voor de Vlaamse openbare bibliotheken. Playlane bezorgt alle bibliotheken die intekenden op het Fundelsaanbod de nodige kaartjes voor het uitlenen van de mobiele versie. De Fundels app zelf is beschikbaar in de iTunes App Store. Ondertussen werkt Playlane aan een Androidversie van de applicatie, zodat deze ook op andere smartphones en tablets beschikbaar wordt.

Na zes maanden zal het digitaal uitlenen via de app geëvalueerd worden. Bij een positieve evaluatie zal Bibnet werken aan een authenticatiesysteem waarbij leden van de bib zich via een login en wachtwoord kenbaar kunnen maken, in plaats van te werken met kaartjes.

Bookmark and Share

Mobiel internet: Bib app Londerzeel

29/06/11

Bij de eerste Bib Web Awards werden in tien categorieën winnaars gekroond. Een categorie ‘Mobiel internet’ was er toen niet. Al dient gezegd dat UB Gent Mobile een eervolle derde plaats behaalde in de categorie ‘Voor doelgroepen’. Gezien het aantal mobiele toepassingen die de laatste maanden het daglicht zagen, zou ‘Mobiel internet’ tegen 2012 wel eens een aparte, goedgevulde categorie kunnen vormen.

Zo ontwikkelde bibliotheek Londerzeel een Bib app voor Android smartphones en tablets.
Nadat de applicatie is geïnstalleerd, kun je in de bibliotheekcatalogus zoeken, de uitleentermijn van materialen verlengen, nieuwe aanwinsten reserveren, het nieuws op de bibblog lezen, via Google navigatie de kortste weg naar de bib volgen, en genieten van de bekroonde Flickr-fotocollecties en Youtube-filmpjes.

Bijzonder lovenswaardig is dat Bib app Londerzeel geldt als open source project. Het wordt door bibliotheek Londerzeel gratis ter beschikking gesteld aan alle bibliotheken in Vlaanderen en Nederland.

Bib app Londerzeel

Bookmark and Share

Infocaris

24/06/11

Naast Johan Velters sfcdt ontsnapte bij de nominaties voor de eerste Bib Web Awards ook Benoît Cicchelero’s biblioblog Infocaris aan onze aandacht. Actief sinds 2007. Springen er in de woordenwolk tussenuit: 2.0, animatie, bibliotheek, boeken, geschiedenis, google, muziek, webware.
Ook op Twitter is @infocaris actief. Verder bundelt hij heel wat informatie in een Google Sites wiki.

Bookmark and Share

sfcdt

21/06/11

Johan Velters blog sfcdt’s posterous draait sinds 2008 op volle toeren. Toch is hij aan de nominaties voor de eerste Bib Web Awards ontsnapt. Omdat we niet over een biblioblog kunnen/mogen spreken? Dat etiket heeft Occy ook niet op zijn Occam’s Razor Library geplakt, en kijk, hij won! Bij dezen dus een vermelding après la lettre voor sfcdt. Voor zover ik weet de afkorting van ‘se foutre complètement de tout’. Nog een gelijkenis met Occy?

Bookmark and Share

Junior Informatieprofessional

18/06/11

Blogboom! Er worden weer biblioblogs geboren in Vlaanderen!
Onder het motto ‘becoming senior or not, that’s the question’ tumblrt Junior Informatieprofessional Patrick Pede er sinds begin juni 2011 op los.

Bookmark and Share

br.unblog

16/06/11

Blogs mogen volgens sommigen dan wel aan populariteit hebben ingeboet, een nieuwe biblioblog doet het bibliotheekhart altijd sneller slaan.
In april 2011 startte Bruno Vermeeren (VVBAD) br.unblog op. Vier berichten telt deze kersverse boreling op dit moment. Rond e-boeken, uitgevers, gemeenschapsvorming, de toekomst.
Merk ook op dat Bruno Vermeeren de laatste maanden erg actief is op Twitter via @BrVer.

Bookmark and Share

Bibwa 2012: aan kandidaten geen gebrek

12/06/11

De eerste Vlaamse Bib Web Awards liggen nu een half jaar achter de rug. Het plan is om in 2012 een tweede editie te lanceren. In de veronderstelling dat er tegen dan weer veel vers bloed op het Vlaamse ‘Bib Web’ te bespeuren valt.
Een semester later blijkt die hoop al ingelost. In een half jaar tijd zagen tig nieuwe initiatieven het daglicht. Rond open access, foto’s, mobiel internet, muziek, … Nieuwe bloggers, Twitteraars en Facebookers werden geboren.
Daarom krijgt deze blog een tweede leven. Tot de Bib Web Awards van 2012 wil ik hier berichten over die nieuwe initiatieven. En ook over enkele websites en toepassingen die we bij de vorige editie over het hoofd zagen of niet in ogenschouw namen.

Dit wordt geen preselectie. De inventaris is niet bedoeld als longlist.
De nominaties zijn voor 2012.
Wel wil ik hier de vinger aan de pols houden en de (verse) initiatieven wat welverdiende aandacht schenken.
Suggesties altijd welkom op commissaresse at gmail punt com of via Twitter @commissaresse.

Tot gauw.

Bookmark and Share

Bibliotheek Vlaanderen

18/04/11

Onderstaande column verscheen in META nummer 2011/2.

Wist u dat, als bibliotheken ‘s avonds sluiten, ze veranderen in therapeutische centra? Zo volg ik in de gesloten bibliotheek van Deinze een behandeling voor mensen die willen schrijven. Op een avond moesten we iets neerpennen over eigenheid. Vanop mijn design zitbal keek ik in het rond: een psychedelisch plafond, rood eighties meubilair, een geplekte tapis-plain uit een tijd waarin roken nog mocht.

Wat bibliotheekinrichting betreft, kom je doorheen het Vlaamse land mooie staaltjes van eigenheid tegen. Het gebouw zet de bibliotheek op de kaart, zoals dat heet. Opent er ergens een nieuwe bibliotheek, dan gaat dit met veel ophef gepaard: een feest van een week, inclusief flashmob als het even kan, alles rijkelijk gedocumenteerd op Picasa en YouTube.

Zou achter dit uiterlijke vertoon een gemis kunnen schuilen? Onderstrepen bibliotheken hun eigenheid tegenwoordig via een gefacelifte façade, omdat hen verder geen autonomie meer rest? Anno 2011 hebben openbare bibliotheken hetzelfde logo van A tot Z, elk een catalogus bij de provincie, een gemeenschappelijke zoekomgeving, een gelijkaardige collectie via MedioEurope en allemaal een Facebook volgens eenzelfde inspiratiegids. Iedereen hanteert dezelfde instrumenten, verzameld op dezelfde studiedagen en elkeen luistert naar dezelfde tips, opgestoken tijdens dezelfde roadshows. Is het woord huisstijl stilaan een anachronisme? Wil een bibliotheek tegenwoordig opvallen, dan moet het wel met monumentale glaspartijen, ook al betekent dit dat het personeel ‘s zomers een bikini aan moet.

Er valt uiteraard wat voor gezamenlijkheid te zeggen. U weet iets niet? Centraal brengt raad. U heeft geen tijd? Centraal helpt u vooruit. Daarnaast heeft eigenheid een prijs, en met belastinggeld kunt u beter niet sollen. Eenheid maakt u transparant. Tenslotte is een bibliotheek voor de gebruiker een bibliotheek. Die ligt niet wakker van de allerindividueelste expressie van uw allerindividueelste emotie.

Niets tegen het idee van een Bibliotheek Vlaanderen, maar let toch op voor die identiteitscrisis. Voor u het weet, moet u na de werkuren ook in therapie. Koester uw verschijning. Wees trots op die design zitballen, het eigenzinnige kostuum van uw floorwalkers, de gekke poëzie op de muren van uw luisterlounge, en laat dat eigen unieke geplekte tapis-plain vooral liggen.

Bookmark and Share