The Accidental Taxonomist

The Accidental Taxonomist Uitgever Information Today, Inc. (ITI) blijft me verbazen. ITI beperkt zich van oudsher tot publicaties over de bibliotheek-, documentatie- en informatiesector. Deze keer wordt met The Accidental Taxonomist wel een heel beperkt segment aangesproken: de beroepsgroep van de ‘taxonomisten’. Heel wat professionals raken bij toeval verzeild in de wereld der taxonomieën, zo stelt auteur Heather Hedden. Voor hen diende dit boek geschreven en is de titel gekozen. Heather Hedden is zelf het prototype van een selfmade taxonomist. Ze runt haar eigen bedrijfje Hedden Information Management, is freelance indexeerder en werkte onder contract bij diverse informatieleveranciers en uitgevers. Daarnaast is ze door haar activiteiten binnen internationale organisaties (American Society for Indexing (ASI), Indexing Society of Canada, Society of Indexers UK & Nederland) bijzonder goed geplaatst om rond dit onderwerp te schrijven. Dat merk je als lezer meteen.

The Accidental Taxonomist is een droog boek. Filosofische beschouwingen over de impact van ordeningen zul je er bijvoorbeeld niet in vinden. Ondanks het feit dat er tussen de regels weinig geestigheden te bespeuren vallen, heb ik dit boek met plezier gelezen. Niet omdat het me veel heeft bijgeleerd over termen, relaties, pre- en postcoördinatie, software, interoperabiliteit, interface design, XML-gebaseerde formaten, … Die onderwerpen komen al uitgebreid aan bod in andere publicaties zoals het in 2010 bij NBD|Biblion verschenen Organiseer je informatie en in internationale regelwerken (ISO, ANSI/NISO). Het dient vermeld dat de theorievorming rond taxonomieën uitgebreid aan bod komt. Alleen staat het allemaal nogal kriskras door elkaar, niet in het minst omdat Heather Hedden ambieert om in haar boek alle soorten taxonomieën te bespreken: hiërarchische classificaties, synoniemenringen, authority bestanden, thesauri, meertalige taxonomieën, navigatiestructuren, facetsystemen, folksonomies, automatische indexsystemen, ontologieën, enz. Deze opeenstapeling van verschillende methoden om informatie toegankelijk te maken, maakt de tekst bij tijden vrij moeilijk om volgen. Een Taxonomies for dummies kun je dit boek dan ook bezwaarlijk noemen. Daarvoor mist het hier en daar structuur en een stap-voor-stap opbouw. Wie dit boek van voren naar achteren wil lezen, zal er een hele kluif aan hebben. Al moet gezegd dat Heather Hedden nooit te technisch wordt en er altijd in slaagt de materie eenvoudig en precies uit te leggen. Haar achtergrond als offline en online lesgever is daarbij duidelijk voelbaar. Bovendien heeft Heather Hedden zich geen enkele moeite bespaard om haar bevindingen te staven. Behalve op een uitgebreide literatuurstudie, baseert ze haar beweringen op enquêtes onder taxonomisten, e-mailconversaties met mensen uit het vak, en deelname aan discussiegroepen.

Bijzonder interessant zijn de hoofdstukken rond projectmanagement en het beroep an sich.
Het laat je het beroep van alle kanten bekijken. Hoe je met taxonomieën je brood kan verdienen. Hoe je jezelf als taxonomist verder kan professionaliseren. Waar je kunt netwerken. Wel dient hierbij opgemerkt dat Heather Hedden schrijft vanuit de situatie in de Verenigde Staten, met zijn bloeiende cultuur van consultants en freelancers.

De grootste verdienste van het boek is dat het doet nadenken over het vak. Het laat je dromen over hoe een job als taxonomist er uit kan zien. “The fact of the matter is that taxonomists often move around from one industry to another, between products and services, between profit-making and nonprofit enterprises, which certainly contributes to interesting careers.” Clichés worden daarbij zorgvuldig uit de weg geruimd. Zo hoeft volgens Heather Hedden een taxonomist niet per se kennis te hebben van het domein waarin hij werkt: “Only some fields, such as medical, pharmaceutical, and scientific/technical publishers, require subject matter expertise.” Ze schetst alleszins een boeiend beeld van het beroep. “Taxonomists enjoy their work for two main reasons: They get to organize, and they get to learn.” Langs de andere kant zwijgt ze niet over de mogelijke frustraties van de job: “lack of understanding”. Leuke quotes aan het begin van elk hoofdstuk dragen bij tot haar immer enthousiaste toon: “Taxonomists: Classy people”.
The Accidental Taxonomist: Classy book! Niet voor de absolute beginner. Wel voor wie de ambitie koestert om als een beter geïnformeerde taxonomist aan de slag te gaan.

2 bewijzen voor “The Accidental Taxonomist”

  1. Rosemie zegt:

    Dus, dit is een ongeordend boek over ordeningen.

  2. Commissaresse zegt:

    @Rosemie: a chaotic taxonomist!

Lever bewijs